Zarejestruj
Twój koszyk
0szt. za
0,00
PLN
Koszt dostawy od: 0,00 PLN

Regulamin

1. AptekaAlmus.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.AptekaAlmus.pl. Właścicielem apteki oraz serwisu jest firma Almus B.Janczarek, K.Zielińska spółka jawna zarejestrowana w KRS pod numerem 0000233319, NIP: 7132892111, Regon: 060039685, adres: 23-155 Zakrzew 22A. Apteka posiada zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydanej przez WIF numer WIF/8240/24/06/2011.
2. AptekaAlmus.pl działa na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008roku w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.
3. Apteka nie prowadzi sprzedaży leków na receptę za pomocą serwisu internetowego.
4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok z zastrzeżeniem prawa administratora i właściciela do ograniczeń w korzystaniu z serwisu w związku z jego konserwacją lub aktualizacją.
6. Składający zamówienie zobowiązany jest do wypełnienia zgodnie ze stanem faktycznym formularza zamówień. W szczególności:dane
1. zamawiającego: imię i nazwisko (nazwę) kupującego, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego;
2. odbiorcy: imię i nazwisko (nazwę), adres, adres poczty elektronicznej jeśli są inne niż zamawiającego;
7. Po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza zamówień, Zamawiający otrzyma informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Informacja zwrotna zostanie wysłana na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.
8. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w ciągu 24 godzin oznacza, że zamówienie mogło nie wpłynąć do Apteki – konieczny jest wówczas kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
9. Dane kupującego podane w „formularzu zamówienia” objęte są ochroną danych osobowych i będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówienia. Kupujący rejestrując się w serwisie AptekaAlmus.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.883). Administratorem danych jest właściciel Apteki.
10. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 7 dni roboczych (zazwyczaj w dniu zamówienia lub w następnym dniu) po dniu, w którym wpłynęło do sklepu (dla zamówień z płatnością za pobraniem), lub po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie bankowym sprzedającego (dla zamówień z płatnością przelewem lub kartą).
11. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (kwoty brutto) z zastrzeżeniem możliwości zmiany cen na inną walutę.
12. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
13. Wszystkie produkty sprzedawane po promocyjnych cenach mają ograniczoną ilość i sprzedawane są do wyczerpania zapasów, decyduje kolejność zamówień.
14. Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, jak również wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia i podania przyczyn.
15. Apteka zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia bez podania przyczyn.
16. Każda transakcja potwierdzona jest dowodem zakupu.
17. Płatność za zamówione produkty może być dokonana kartą lub przelewem poprzez system DotPay, w formie przedpłaty na podane w formularzu zamówień konto, może być też uiszczona przy odbiorze w przypadku wyboru odbioru osobistego lub płatności za pobraniem.
Zapłata powinna zostać dokonana w ciągu 7 dni od zamówienia.
18. AptekaAlmus.pl pobiera zryczałtowane opłaty za przesyłki.
19. AptekaAlmus.pl nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby zamawiającej.
20. Nazwy własne produktów i nazwy producentów użyte na stronach serwisu należą do ich właścicieli.
21. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
22. Produkty zamówione w AptekaAlmus.pl mogą zostać zwrócone zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dn. 30 maja 2014r. w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Zakupiony towar może być zwrócony jeżeli będzie nieużywany, w oryginalnym, czystym i nieuszkodzonym opakowaniu.
23. Zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.) kupujący nie mają możliwości dokonania zwrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych zakupionych w Aptece. Od powyższej zasady ustawodawca wprowadził wyjątek dopuszczający zwrot jedynie takich leków lub wyrobów medycznych, które były obarczone wadą jakościową lub zostały wydane w sposób niewłaściwy (stosownie do art. 96 ust. 6 ustawy - Prawo farmaceutyczne).
24. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek odesłanych do Apteki za pobraniem.
25. Zwrot należności za zwrócony towar następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od faktycznego otrzymania przez Aptekę zwrotu wraz z kompletną dokumentacją.
26. W przypadku ewentualnych reklamacji należy niezwłocznie po otrzymaniu towaru skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, podać nr faktury VAT lub paragonu, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
27. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Apteka w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązana przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
29. Produkty termolabilne wydawane są wyłącznie w aptece (odbiór osobisty).
Szukaj