Zarejestruj
Twój koszyk
0szt. za
0,00
PLN
Koszt dostawy od: 0,00 PLN

Apap 500 mg 50 tabletek powlekanych


Co to jest lek APAP i w jakim celu się go stosuje
APAP jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Zawiera jako substancję czynną paracetamol. Jest lekiem z wyboru w leczeniu bólu i gorączki.
Wskazaniem do stosowania leku są bóle różnego pochodzenia: głowy, mięśni, zębów, nerwobóle, bóle menstruacyjne. Gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy.

Jak stosować lek APAP

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:
dorośli: 1-2 tabletki 3-4 razy na dobę (maksymalnie 8 tabletek w ciągu doby).
Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 do 4 razy na dobę.
Należy przestrzegać co najmniej 4 godzinnego odstępu między kolejnymi dawkami.
Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat (ograniczenie wynika z postaci leku).
Należy zasięgnąć opinii lekarza jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 10 dni, a gorączka dłużej niż 3 dni.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, APAP może powodować działania niepożądane, które w przypadku doraźnego stosowania leku występują rzadko. Należą do nich:
zaburzenia hematologiczne: zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów (do całkowitego ich braku włącznie);
reakcje alergiczne: pokrzywka, rumień, wysypka, plamica barwnikowa, wstrząs anafilaktyczny (jego objawy to: duszność, trudność w nabieraniu powietrza w wyniku obrzęku krtani, trudność w wydechu, świst krtaniowy, świąd skóry i jej zaczerwienienie, ból głowy, uczucie „ucisku”, zawroty głowy, przyspieszenie lub co rzadziej zwolnienie czynności serca, świąd, pokrzywka o różnym nasileniu, rumień całego ciała, znaczne osłabienie, aż do utraty przytomności włącznie; w ciężkich przypadkach może zagrażać życiu);
zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: ostra niewydolność wątroby, nudności, wymioty, zaburzenia trawienia.

Szukaj